Smin Reg 
EL struktuurifondidest on Surju vallas rahastatud järgmised objektid:

1 Projekti nimetus : Surju Lasteaia ehitamine
  Projekti reg.nr.  EU 28854
  Projekti alguskuupäev 18.08.2008
  Projekti lõpukuupäev  01.06.2009
  Struktuuritoetuse suurus  5 984 156
  Kaasfinantseerija Surju Vallavalitsus 2 444 237

Ehitus

Ehitus

Ehitus

Ehitise ülevaatuse komisjon võttis 15.mail 2009 vastu Surju Lasteaia kaherühmalise hoone ja vallavalitsus väljastas ehitisele kasutusloa.Ehitustööde maksumus 8428387 krooni, sellest Regionaalarengu fondi meede " Kohalike avalike teenuste arendamine" 5984150 krooni ja valla eelarve 2444237 krooni.