Surju Vallavalitsuse palgajuhend

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

2014.a. 01. jaanuarist vallaametnike palgad (pdf)