Surju valla sõprusvald on  R U S K O  vald  Soomes.

 

Sõprusvallaleping on sõlmitud 1996. aastal, et arendada valdade sõprussuhteid, koostööd majanduses, kultuurivahetust ning elanikevahelist  suhtlemist.

Erirühma moodustavad õpilaste ning noorsoogrupid.