Surju Lasteaia kodulehekülg asub aadressil http://lasteaed.surju.ee

 

Surju Lasteaed asub Pärnumaal Surju vallas Surju külas.

Asutuse registrikood: 75000638

Lasteaia telefon : 44 60 375
E-postiaadress:
lasteaed(ätt)surju.ee

Asutamise aeg: oktoober 1988.a.

Rühmade arv 2

Keel eesti

Lahtiolekuaeg 7.30 – 18.00

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise alus Koolitusluba nr. 3952 HTM.

Surju Lasteaed on Surju Vallavalitsuse hallatav õppeasutus.

Avaldus lapse vastuvõtuks lasteaeda (doc)

Lasteaia hoone