KÜLAD JA RAHVAARV

seisuga 01.jaanuar 2017

1. Surju küla           269

2. Metsaääre küla   142

3. Jaamaküla küla   102

4. Lähkma küla         28

5. Saunametsa küla   18

6. Kikepera küla       26

7. Kalda küla            72

8. Ristiküla küla     98

9. Kõveri küla            4

10. Ilvese küla        107

11. Rabaküla küla    99

Vallas kokku 965 elanikku.