Pandipakend

Pandipakend on tähistatud vastava märgiga, kus on kirjas pandi suurus:
Pandipakendi tähistused

Pandipakendi vastuvõtukoht Surju vallas on Kilingi-Nõmme Majandusühistu Surju kaupluses

 

AVATUD -   E, T, K,N, R    8-18  L 9-14

 

Pandimärgita pakendid

Segapakendijäätmed ( puhtad jogurti ja võitopsid, õli-ketsupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika ja hooldustooted, plastnõud ja karbid, plastkotid, värvitud ja värvilised klaasist pudelid või purgid, toidu- ja joogipakendite metallkaaned ning korgid, konservikarbid, piima ja jogurtipakendid ) tuleb viia segapakendikonteinerisse.

     Üldkasutatavad segapakendi konteinerid Surju vallas:

  • Surju vallamaja kõrval asuvas parklas,  
  • Kilingi-Nõmme Majandusühistu Jaamaküla kaupluse juures

Vanapaber ja papp

Paberi- ja kartongpakendijäätmed ( ajalehed ja ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid, töövihikud ja kaustikud, kirja- ja joonistuspaberid, ümbrikud, ilma kaanteta raamatud, pappkastid ja karbid, jõupaber ja paberkotid tuleb viia paberi- ja papi konteinerisse.

        Üldkasutatavad paberi-papi konteinerid Surju vallas:

  • Surju vallamaja kõrval asuvas parklas  

Ohtlikud jäätmed ja probleemtooted

Kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed ja probleemtooted ( akud ja patareid, vanad õlid, elavhõbedaseadmed ja mõõteriistad, külmikud, telerid, vananenud ravimid, puhastusainete ja lahustite jäägid, värvid, lakid, liimid, taimekaitsevahendid ) tuleb viia Surju vallamaja juures asuvasse ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti

AVATUD:
E ja N  8-17
 

 

Vanarehvid

Sõiduautorehvid saab eraisik ära viia Paikre sorteerimisjaama (Raba 39, Pärnu) ja Paikre prügilasse (Põlendmaa, Paikuse vald), kus need tasuta vastu võetakse.

Ehitus- ja lammutusjäätmed ning aia- ja haljastusjäätmed

Ehitus- ja lammutusjäätmete ning aia- ja haljastusjäätmete käitlemiseks on kaks varianti:

  • Tellida jäätmete äravedu jäätmekäitlusettevõttelt (nt RagnSells AS, OÜ Paikre). 
  • Korraldada ise jäätmete äravedu  Paikre prügilasse.

Esimesel juhul tuleb tasuda nii konteineri paigaldamise kui selle tühjendamise eest, lisaks äravedaja kohale sõit ja prügilas makstav tasu jäätmete ladestamise eest. Teisel juhul tulevad kulud prügilasse sõidust (kütus) ning tasust jäätmete ladestamise eest, kuid konteineriga seotud kulud jäävad ära.

Füüsilised isikud võivad biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed kompostida omal kinnistul või krundil. Lahtises tules võib kinnistu või krundi piires tuleohutusnõudeid järgides põletada aia-, haljastus- ja raiejäätmeid. Ohtlikke aineid mittesisaldavaid paberi-, kartongi- ja keemiliselt töötlemata puidujäätmeid võib põletada katlamajades ja küttekolletes.

Olmejäätmed 

Olmejäätmed ( kodumajapidamises tekkivad jäätmed, kust on liigiti kogumise teel kõrvaldatud aia- ja haljastusjäätmed, paber ja papp, segapakendijäätmed ja ohtlikud jäätmed ) lähevad otse prügimäele ning nende ladestamine seal tuleb inimestel kinni maksta. Olmejäätmete käitlemise eest tasumine toimub kahel moel:

  • Inimene on jäätmekäitlusettevõtte klient ning ta viib oma jäätmed selleks paigaldatud konteinerisse ning käitlusettevõte esitab talle arve konteineri tühjendamise eest, 
  • Inimene viib tekkinud jäätmed ise prügilasse ning maksab seal ladestustasu.

Suure osa segaolmejäätmete massist moodustavad biolagunevad jäätmed, mis ei tohiks tegelikult prügilasse jõuda, vaid tuleks kohapeal komposteerida. Biolagunevate jäätmete osakaal olmejäätmetes hakkab tulevikus suuresti mõjutama inimeste poolt makstavat tasu jäätmete käitlemise eest. Mida suurem kogus biolagunevaid jäätmeid konteinerisse jõuab, seda rohkem tuleb maksma hakata. Seda enam, et mingil hetkel tuleb biolagunevaid jäätmeid üldse eraldi koguma hakata ning maksma tuleb hakata lisaks olmejäätmete konteinerile ka biolagunevate jäätmete konteineri eest. Seega tasub mõelda kompostimisele.