Surju hooldekodu "Videvik" põhimäärus

 

Üldiseloomustus:

Hooldekodu asub valla keskuses looduslikult kaunis kohas, Surju paisjärve ja Reiu jõe kaldal. Hooldekodu asutati 1995. aastal Surju Haigla baasil. Hooldekodu käsutada on kahekorruselise puidust hoone I korrus pindalaga 234 m2. Teisel korrusel asub OÜ Surju Tervisekeskus.

Hooldekodus on hoolealustele 17 kohta. Töötajaid on 10, neist täiskohaga 4. Hooldekodu tööd juhib ja korraldab hooldekodu juhataja Ülle Alanurm. Hooldekodu võtab vastu hoolealuseid ka väljastpoolt Surju valda.

Vallavolikogu 05.02.2017määrusega on alates 01.aprillist 2017 kinnitatud ühe hoolduskoha maksumuseks 1) Eesti Rahvastikuregistri andmetel Surju vallas elavatele hoolealustele  - 530 eurot, 2) Eesti Rahvastikuregistri andmetel väljaspool Surju valda elavatele hoolealustele - 580 eurot. Surju valla pensionärid ja puuetega isikud tasuvad hoolduskuludeks 95 % pensionist. Vallavalitsus võib erandkorras vabastada hoolealuse seadusjärgsed ülalpidajad makstavast tasust lähtudes nende majanduslikust olukorrast. Hooldustasu tuleb maksta jooksva kuu 15. kuupäevaks. Täpsemat informatsiooni saab hooldekodu telefonil 446 0822.

Hooldekodus osutatakse igapäevaelu toetamise teenust.

Asukoht: Surju küla, Surju vald

Lahtiolekuajad : E 8.00 - 15.00

                        K 8.00 - 15.00  

                        R 8.00 - 15.00

Teenus on suunatud psüühiliste erivajadustega inimesele igapäevaelu oskuste kinnitamisele ja arendamisele.

Tegevusjuhendaja on Pille Valgepea.

Teenusele saamiseks võtta ühendust hooldekodu "Videvik" juhatajaga. Info 5146840