Hankekord:   https://www.riigiteataja.ee/akt/417102013036

Surju valla 2016 aasta hankeplaan (*.pdf)

Surju valla 2017 aasta hankeplaan (*.pdf)

 

Surju valla korraldatud riigihangete kohta saab informatsiooni E-riigihangete keskkonnast