SÜMBOLID JA NENDE KASUTAMINE

 

Väljavõte valla põhimäärusest:

§ 2. Valla lipp ja vapp 
Vallal on valla lipp ja valla vapp

§ 3. Valla lipu kirjeldus 
(1) Valla lipp on ruudukujuline vapilipp, mis koosneb kahest rohelisest ja ühest kollasest vaheldumisi asetsevast võrdsest laiust. Rohelise laiu ülaosas asub kollase värvusega kuusk ja.kollase laiu ülaosas roheline kuusk
(2) Lipu etalonkujutis on kinnitatud riigisekretäri poolt 07. veebruaril 1996. aastal.

(3) Lipu normaalmõõdud on 105×105 cm.

§ 4. Valla vapi kirjeldus 
(1) Valla vapi rohelisel kilbil kuldne vai. Kilbi ülemisel poolel kõrvuti kolm vastasvärvides kuuske, mis tähistavad Surju valla kui uue haldusüksuse koosnemist kolme valla maalõigetest. Vapi värvus ja jaotus viitavad metsadele, kuld on Pärnumaa vapivärvus, vai sümboliseerib Reiu jõge. 
(2) Vapi etalonkujutis on kinnitatud riigisekretäri poolt 07.veebruarill 1996. aastal. 

§ 5. Valla sümbolite kasutamine 
(1) Valla vapi kujutist kasutatakse:
1) valla vapi kujutist võivad oma pitsatitel kasutada ainult Surju Vallavalitsus ja Vallavolikogu;
2) valla kirjaplangil;
3) valla üldplangil;
4) vallavalitsuse ja vallavolikogu poolt väljaantud trükistel, meenetel, reklaamidel ja embleemidel;
5) valla piire tähistavatel märkidel;
6) muudel juhtudel vallavalitsuse loal. 
(2) Valla vapi kujutis peab mõõtmetest olenemata vastama etalonkujutisele.

§ 6. Valla lipu heiskamine 
Valla lipp heisatakse:
1) vallavalitsuse hoonel alaliselt; 
2) valla ja teiste kohalike omavalitsusüksuste ametlike delegatsioonide kohtumistel;                                                    

3) valla avalikel üritustel;
4) muudel üritustel, kus on esindatud Surju vald.