SURJU VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Surju 16 september 2016 nr 27

Valla heakorrakonkursi tulemuste

kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, vallavolikogu 22. mai 2014

määruse nr 9 „Surju valla heakorrakonkursi juhend" § 5 lõike 4 ja heakorrakonkuri komisjoni

ettepanekute alusel

1. Tunnistada pereelamute grupis võitjateks järgmised kodud:

I koht - Kristi Kadakas'e ja Tanel Lillemets`a kodu Ristiküla külas,

II koht - Merle ja Ahti Ilves`e kodu Rabakülas,

III – IV koht – Valve ja Raul Aas`a kodu Surju külas.

III – IV koht – Reet ja Ants Kartau kodu Kalda külas

2. Tunnistada korterelamute osas võitjaks - KÜ Surju 7

3. Tunnistada asutuste, ettevõtete, tootmishoonete osas võitjaks – OÜ Surju PM suurfarm.

4. Märkida ära ergutusauhindadega:

Kristina Maal'i ja Ramon Metsa kodu Ilvese külas,

Riina ja Janis Ojaste kodu Jaamakülas

Kristi ja Tarmo Tuum'a kodu Metsaääre külas.

Mändla pere kodu Kalda külas (endine Ristiküla koolimaja)

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Kadri-Aija Viik

Volikogu esimees