Surju vallale kinnitati omavalitsuslik staatus 12. detsembril 1991 aastal Eesti Vabariigi Ülemnõukogu poolt. Surju valla suurus on 357,4 km2 ja paikneb Pärnu madalikul ning on enamasti metsaga kaetud tasandik.
Valla keskus asub Pärnu linnast 24 km ja Kilingi Nõmme linnast 20 km kaugusel. Surju vald on looduslikult kaunis. Ligi 87,4 % valla pindalast moodustab mets koos soode ja rabadega, mistõttu on palju inimese poolt puutumatuid alasid. Valda läbib kaunite jõekallastega Reiu jõgi koos lisajõgedega. Valla keskuses asuv paisjärv pakub võimalusi ujumiseks, paadiga sõitmiseks, kalastamiseks.
Vallas on olemas kõik vajalikud sotsiaalobjektid: Surju Põhikool, mille uus hoone valmis 2000. aastal, Surju Lasteaed, Hooldekodu VIDEVIK, OÜ Surju Tervisekeskus, Surju Rahvamaja, Surju Raamatukogu, saun Jaamaküla külas, kauplus jne. Vallas on loodud kõik võimalused kultuuritegevuseks. Valla elanikel on võimalus võtta osa täiskasvanute näiteringist, õmblusringist, võimlemisringist, laulda naisansamblis ja -kooris, tantsida nais- ja eakate rahvatantsurühmas jne.
Suuremad tööandjad on OÜ Surju PM. Suuremaid tootmisettevõtteid vallas ei ole. Kõik inimesed, kes soovivad investeerida ettevõtluse arendamiseks on oodatud.
Surju vald on väga hõredalt asustatud. Elanike arv 965 so 2,7 inimest ruutkilomeetril. Elanikest on 64,9 % tööealisi, 19,6% alaealisi. Vallas on 11 küla. Valda läbib vabariikliku tähtsusega Uulu-Valga maantee. Naabriteks on Paikuse, Tahkuranna, Saarde ja Häädemeeste vallad.