Haldusreformi koduleheküljel saab tutvuda jooksvalt kohalike omavalitsuste haldusreformi hetkeseisuga. Siit leiate haldusreformi teemalisi artikleid, uuringuid ja analüüse. Samuti avaldatakse veebilehel jooksvat infot haldusreformi seaduse eelnõu ettevalmistamisest ja omavalitsuste ühinemisläbirääkimistest.

 
Valdade kodulehed:

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoober 2017.

Saarde valla valimiskomisjoni asukoht on: Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond.

Surju valla ja Saarde valla ühinemise tulemusel moodustuva uue kohaliku omavalitsuse üksuse - Saarde Vallavolikogu valimisteks on moodustatud 2 (kaks) valimisringkonda. Valimisringkond nr 1 hõlmab Saarde valla haldusterritooriumi ja valimisringkond nr 2 hõlmab Surju valla haldusterritooriumi.

Mandaatide arv valimisringkonnas nr 1 on 12 (kaksteist) ja valimisringkonnas nr 2 on 3 (kolm) mandaati.

Valimistoimingud ja tähtajad 2017. a kohalikel valimistel on toodud Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehel.

Seotud failid:

Surju Vallavolikogu otsus nr 24 valimisringkondade moodustamine (pdf)
Surju Vallavolikogu otsus nr 23 volikogu liikmete arvu määramine (pdf)
Saarde valimisjaoskondade moodustamine (pdf)
Lisa_3_Valimisjaoskondade moodustamine (pdf)
Lisa_2_Valimisjaoskondade moodustamine (pdf)
Lisa_1_Valimisjaoskondade moodustamine (pdf)

 

Saarde Vallavolikogu valimisteks registreeritud kandidaadid

Valimisringkond nr 2

Eesti Keskerakond
149 Danel Mittenbritt

Valimisliit Koostöö
150 Jaanus Männik
151 Ave Kartau
152 Robert Miller
153 Liis Juust
154 Erko Murd
155 Rutt Järvesaar
156 Marianne Kuusk
157 Merilin Lehismets
158 Urmas Isand
159 Helen Sommer
160 Ago Tominga
161 Hannes Isand
162 Kadri-Aija Viik

Üksikkandidaat
191 Tanel Lillemets

 

Ühinemisläbirääkimiste materjalid PDF-vormingus: (Täiendatud 16. 01. 2017)

Ühinemislepingu eelnõu
Lisa 1. Ühinemislepingu seletuskiri
Lisa 2. Ühinevate omavalitsuste kaart
Lisa 3. Investeeringud
Lisa 4. Ühinenud omavalitsuse juhtimisstruktuur
Lisa 5. Majandusaasta aruanded

Ühinemiskomisjoni protokoll nr 1 - 18.04.2016 Kilingi-Nõmme Klubis
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 2 - 16.05.2016 Häädemeeste seltsimajas
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 3 - 13.06.2016 Surju Rahvamajas
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 4 - 04.07.2016 Tahkuranna Vallavalitsuses
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 5 - 01.08.2016 Kilingi-Nõmme Klubis
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 6 - 22.08.2016 Surju Rahvamajas
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 7 - 19.09.2016 Tahkuranna Vallavalitsuses
Ühinemiskomisjon protokoll nr 8 - 04.10.2016 Kilingi-Nõmme Klubis
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 9 - 31.10.2016 Häädemeeste seltsimajas
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 10 - 13.12.206 Häädemeeste seltsimajas
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 11 - 19.12.2016 Tahkuranna Vallavalitsuses
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 11 (jätkukoosolek) - 23.12.2016 Surju

 

Surju Vallavolikogu jätkas pärast Häädemeeste, Surju ja Tahkuranna valdade ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamata jätmist läbirääkimisi Saarde vallaga.

OTSUS nr 1 - Lepingu kinnitamine
ÜHINEMISLEPING - otsuse nr 1 lisa
Lisa nr 1 - Saarde-Surju ÜL Seletuskiri

Lisa 2 - Saarde ja Surju Valla asendiplaan
Lisa 3 - Investeeringud
Lisa 4 - Juhtimisstruktuur
Lisa 5 - Majandusaasta aruanded
OTSUS nr 2 - Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks