EL struktuurifondidest on Surju vallas rahastatud järgmised objektid:

1 Projekti nimetus : Surju Lasteaia ehitamine
Projekti reg.nr. EU 28854
Projekti alguskuupäev 18.08.2008
Projekti lõpukuupäev 01.06.2009
Struktuuritoetuse suurus 5 984 156

Kaasfinantseerija Surju Vallavalitsus 2 444 237

Surju Lasteaia kaherühmalise hoone ja vallavalitsus väljastas ehitisele kasutusloa.Ehitustööde maksumus 8428387 krooni, sellest Regionaalarengu fondi meede " Kohalike avalike teenuste arendamine" 5984150 krooni ja valla eelarve 2444237 krooni.